Här kan du läsa om hur Svenska Friskvårdsförbundet handskas med dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Svenska Friskvårdsförbundet är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den data som behandlas

Svenska Friskvårdsförbundet
Storgatan 18
352 31 Växjö

Org nr: 857204-8463

E-post: kansli@svenskafriskvårdsforbundet.se

Tel: (+46) 0303-103 30
Telefontid måndagar 13.00-16.00
tisdagar-fredagar 09.00-12.00

Det här samlar vi in

När du bli godkänd som medlem i Svenska Friskvårdsförbundet så ingår du ett avtal med förbundet och lämnar uppgifter om dig själv. Dessa är alltid namn, adress, personnummer, organisationsnummer, epostadress och telefonnummer. Dessutom ber vi dig att lämna information om dina utbildningar och annat som är relevant för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden såsom försäkringar, medlemsförmåner, terapeutregister, utskick av tidning och annat som ingår i medlemskapet. Alla uppgifter som samlas in kommer direkt från dig, vi hämtar inte in något från tredjepart. 

Så här använder vi dina personuppgifter

Uppgifterna som samlas in behövs för att vi ska kunna fullgöra och administrera ditt medlemskap och för att kunna kommunicera med dig om vad som händer i förbundet och frågor som berör dig som medlem. 

Fakturering och försäkring

Dina uppgifter används för fakturering av din medlemsavgift och försäkringar samt för att teckna försäkringar. Denna tjänst utförs av Adekvat Försäkring AB (org nr: 556621-1446). För denna tjänst finns ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättat. Adekvat har tillgång till de uppgifter som är relevanta för fakturering respektive försäkring. Uppgifterna för fakturering sparas enligt bokföringslagen. Uppgifterna för försäkringar sparas så länge som det är relevant för ditt försäkringsskydd. Denna hantering av dina personuppgifter är nödvändig för medlemskap i Svenska Friskvårdsförbundet och kan inte väljas bort.

Terapeutregister

Dina kontaktuppgifter används för att göra dig sökbar i förbundets Terapeutregister som är en medlemsförmån i Svenska Friskvårdsförbundet. I registret blir du sökbar på ort och klienter har lätt att hitta till dig. Terapeutregistret hanteras av förbundet på denna hemsida. De uppgifter som delas är namn, adress, epost, telefon och övriga kontaktuppgifter som kan vara av relevans för dina kunder. Du ansvarar själv för uppgifterna och fyller i samt ändrar på denna hemsida. Uppgifterna finns kvar så länge som du är medlem i Svenska Friskvårdsförbundet och raderas vid utträde ur förbundet.

Rabattavtal

Dina kontaktuppgifter används för att starta de rabattavtal som är en medlemsförmån i Svenska Friskvårdsförbundet. Rabattavtalen hanteras av VISMA Advantage AB (org nr: 556697-6139). De uppgifter som delas är namn, adress, epost, telefon samt personnummer/organisationsnummer. Dock så måste du själv ge VISMA Advantage samtycke till att rabattavtalen startas. Därefter gäller ett avtal mellan dig och VISMA Advantage om hur dina personuppgifter hanteras där. Om du inte vill utnyttja denna medlemsförmån så kontaktar du oss på kansli@svenskafriskvardsforbundet.se

Tidningen Kurera

Dina kontaktuppgifter används för att skicka ut tidningen Kurera som är en medlemsförmån i Svenska Friskvårdsförbundet. De uppgifter som delas med tryckeriet för etikettering av tidningen är ditt namn och din adress.

Om du inte vill utnyttja denna medlemsförmån så kontaktar du oss på kansli@svenskafriskvardsforbundet.se.

Kommunikation

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig information om förbundet, om verksamheten hos våra medlemsföretag och medlemsskolor, för att kommunicera med dig om våra medlemsförmåner och informera dig om våra regler och villkor. Vi använder också dina uppgifter för att kunna svara dig när du kontaktar oss.

Andra tredjepartsföretag

Vi kan komma att samarbeta med andra tredjepartsföretag än de som anges ovan. Anledningen kan vara byte av leverantör, nya avtal eller liknande. Vid enstaka och ej återkommande samarbeten kommer du att informeras via epost i god tid. Vid längre samarbeten kommer du att bli informerad via epost samt att vi gör ändringar och tillägg på denna sida.

Överföring av personuppgifter

All kommunikation som innehåller personuppgifter sker krypterat vilket innebär att det endast är rätt mottagare som kan läsa informationen. Dina uppgifter är säkra hos oss.

Så här lagrar vi dina uppgifter

De uppgifter som du lämnar till oss när du blir medlem lagras i en databas hos vår systemleverantör Consid S5 AB (org nr: 556627-1887). I avtalet med systemleverantören ingår att säkerheten för de lagrade uppgifterna garanteras. När du säger upp ditt medlemskap och utträder ur förbundet så sparas endast de uppgifter som enligt lag behöver finnas, t ex för att uppfylla kraven i bokföringslagen. Även uppgifter som är nödvändiga att spara för försäkringsändamål finns också kvar så länge som de anses vara relevanta att spara för försäkringsbolaget. Alla andra uppgifter raderas omgående.

Du har rätt att kostnadsfritt, efter skriftlig begäran till oss, få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig.

Kontakta oss om du har några frågor

Du når oss på kansli@svenskafriskvardsforbundet.se eller telefon 0303 103 30.

Med reservation för ändringar