Allmänt certifieringsprov

2023-04-27T18:15:04+01:00

Allmänt certifieringsprov Välkommen till certifieringssidan. Här kan du som är diplomerad terapeut i någon av våra godkända terapiformer samt fullvärdig medlem i förbundet genomföra certifieringsprovet. Provet är helt teoretiskt. Antalet frågor varierar mellan 80 och 100 och är tidsbegränsat till 120 minuter. Innan du startar provet så måste du ha en provvakt närvarande som intygar [...]