Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Allmänt certifieringsprov

Välkommen till certifieringssidan. Här kan du som är diplomerad terapeut i någon av våra godkända terapiformer samt fullvärdig medlem i förbundet genomföra certifieringsprovet.

Provet är helt teoretiskt. Antalet frågor varierar mellan 80 och 100 och är tidsbegränsat till 120 minuter.

Innan du startar provet så måste du ha en provvakt närvarande som intygar att du inte söker på nätet, använder böcker eller annan hjälp. Ett intyg från provvakt finns i det mail som du har fått och det ska skrivas under och skickas till Friskvårdsförbundets kansli. Du kan fotografera av det underskrivna intyget och maila det.

OBS du har bara ett försök på dig så starta inte provet innan du är redo. Om du inte kan öppna provet så beror det på att du inte är inloggad eller godkänd för certifiering.

Redo? Klicka på provet nedan så startar det. Lycka till