Ansök om att göra certifieringsprov

Bli Kvalitetssäkrad Terapeut

Här kan du som är diplomerad terapeut i någon av våra godkända terapiformer samt fullvärdig medlem i förbundet ansöka om certifiering. Du ansöker genom att välja vilken terapiform som du vill bli certifierad i via länkarna nedan.

Provet är helt teoretiskt och sker online. Antalet frågor varierar mellan 80 och 100 beroende på prov. Samtliga prov är dessutom tidsbegränsade.

Efter ansökan behandlas den av förbundet som godkänner och ger dig tillgång till provet. Du måste själv boka en provvakt som intygar att du inte söker på nätet, använder böcker eller annan hjälp.

Certifieringsprovet är gratis för dig som är medlem. Certifikatet gäller endast tillsammans med giltigt medlemskap och obligatorisk försäkring. Giltighetstiden är fram till 2023-12-31 därefter ansöker du om ett nytt i samband med att du betalar medlemsavgiften för 2024 (nytt prov behöver inte göras)

Visa sekretesspolicy

Om du får ett felmeddelande eller om det står att du redan är registreradskicka oss en epost så löser vi det.