Terapeutisk Basmedicin

Saknar du de nödvändiga grundläggande kunskaperna i basmedicin?

Svenska Friskvårdsförbundet erbjuder en självstudiekurs på distans.

Terapeutisk basmedicin

Att ha en god grundläggande förståelse för hur kroppen fungerar och hur sjukdomar uppstår är viktigt inom alla hälsoområden. Kursen i terapeutisk basmedicin ger dig grunderna i anatomi, fysiologi och patologi och är en grundläggande utbildning inom i anatomi och fysiologi. 

Kursen motsvarar basmedicin på undersköterskenivå och vänder sig till dig som är terapeut, instruktör eller tränare.

Kunskaperna i denna kurs är också nödvändiga för att du ska kunna genomföra Svenska Friskvårdsförbundets certifieringsprov och använda dig av titeln Kvalitetssäkrad Terapeut.

Självstudier

Kursen i terapeutisk basmedicin är på distans och genomförs som självstudier. Den baserar sig på en digital plattform där du både läser och besvarar instuderingsfrågor efter varje ämnesområde. 

Kursen omfattar nio teman:

  • Anatomi och Fysiologi
  • Mikrobiologi
  • Sjukdomstecken och undersökningar
  • Vanliga sjukdomstillstånd
  • Farmakologi
  • Olycks-och katastrofberedskap 
  • Historik 
  • Anatombilder
  • Terminologi
  • Den bjuder på ett engagerande innehåll som är enkelt att ta till sig. Rikligt med illustrationer och pedagogiska bilder förklarar och förtydligar texten

Du behöver inte heller köpa någon litteratur utan allt du behöver finns i plattformen. Du läser i din egen takt och har 12 månader på dig att genomföra kursen. 

Medlemspris: 1 995 kronor plus moms (2 494 kronor inkl moms)