Bra försäkringslösningar 

För dig och din verksamhet

Som medlem hos oss ingår ansvars- och behandlingsskadeförsäkring som standard.  Denna försäkring hjälper bland annat dig om en patient upplever att hen blivit skadad efter ett besök hos dig. Eller att hens redan uppkomna skada blivit sämre/förvärrad genom din behandling. Försäkringsbolaget utreder, förhandlar och för er talan vid rättegång.

Förutom försäkringen ansvars- och behandlingsskada kan du själv eller i samråd med våra försäkringsrådgivare på Adekvat välja att lägga till ytterligare försäkringslösningar såsom en sjukavbrottsförsäkring och praktikförsäkring.

Vad händer om jag blir sjuk?

Skulle du bli sjukskriven pga sjukdom eller olycksfall är det bra att vara rustad för detta. De fasta kostnaderna som du har i ditt företag varje månad såsom hyra, telefoni, el etc, tar ingen hänsyn till att du inte kan jobba. De dimper ner i din brevlåda oavsett. Sjukavbrottsförsäkringen som går att teckna som ett tillägg hjälper dig med just dessa fasta kostnaderna under 12 månader med 30 dagars karens. Du väljer själv hur mycket du vill försäkra dig för varje månad och premien baseras på ålder och valt försäkringsbelopp.

Praktikförsäkringen som också går att teckna som ett tillägg, försäkrar bl.a. den egendom som du har i ditt företag såsom, bord, massagebänk, dator, telefon etc. Skulle du få en brand eller en vattenläcka i dina lokaler eller få besök av ovälkomna gäster som bryter sig in, är det skönt att veta att man är försäkrad för detta. 

Viktigt att veta är dock att försäkringar aldrig täcker s.k. öppen stöld. Under dagtid när er klinik är öppen och någon tar tillfället i akt och går in i obevakade utrymmen och stjäl er mobiltelefon, dator eller kassa så omfattas inte detta utav försäkringen. Tänk på att alltid ha låst in till era behandlingsrum och att värdesaker är inlåsta och i säkert förvar vid de tillfällen de lämnas obevakade. Detta gäller även i utrymmen så som konferensrum eller kök. Försäkringen gäller alltså endast då någon med fysiskt våld brutit sig in i en obemannad lokal.

 Har du funderingar eller frågor eller kanske behöver du hjälp vid en skadan- Tveka inte, vi och Adekvat Försäkring är bara ett telefonsamtal bort!

Klicka här för att komma till försäkringsportalen