Utbilda dig!

Här hittar du skolor som är anslutna till Svenska Friskvårdsförbundet

Godkända skolor och utbildningar

De skolor som är anslutna till Svenska Friskvårdsförbundet har utbildningar som blivit granskade och godkända. Det innebär att de under din utbildningstid kan erbjuda dig ett elevmedlemskap som bland annat omfattar den viktiga ansvars- och behandlingsskadeförsäkringen. När du är klar med din utbildning så blir du snabbt och enkelt fullvärdig medlem med allt vad det innebär.

Naturligtvis så är du välkommen som medlem även om du läst hos en skola som inte är ansluten. Vi kontrollerar då din utbildning och ser så att den motsvarar våra krav.

För dig som driver en skola så är ett skolmedlemskap en kvalitetsstämpel. Välkommen att kontakta oss på kansliet så får du veta mer.