Ansök om medlemskap

I ditt medlemskap ingår alltid ansvars- och behandlingsskadeförsäkring,. Vad den omfattar kan du läsa i broschyrerna som finns att ladda hem som PDF-filer här på sidan. Viktigt att komma ihåg är att:

 • Medlemskap löper alltid på kalenderår, dvs från den 1 januari till den 31 december (oavsett om du väljer att betala helår- eller halvårsvis).
 • Om du blir medlem under den perioden så betalar du för den tid som kvarstår fram till årsskiftet.
 • Uppsägning av medlemskap ska ske senast den 1 december annars förlängs det automatiskt med ett år.

Fullvärdig medlem

Fullvärdiga medlemmar kan välja att betala sin årsavgift på två sätt:

 • Helår: 2295 kr (varav medlemsavgift 150 kr, serviceavgift 1140 kr, moms 285 kr och försäkring 670 kr).
 • Halvårsvis: 1390 kr (Varav medlemsavgift 75 kr, serviceavgift 660 kr, moms 165 kr och försäkring 465 kr).

Elevmedlem

Om du studerar till någon av våra godkända terapier så kan du bli elevmedlem. Ett elevmedlemskap innehåller samma ansvars- och behandlingsskadeförsäkring som fullvärdiga medlemmar har. Det ger dig ett bra skydd när du praktiserar och övar på klienter. Du får också service och stöd från kansliet i frågor som gäller dina studier.

 • Helår: 995 kronor (varav medlemsavgift 50 kr, serviceavgift 460 kr, moms 115 kr och försäkring 370 kr).
 • OBS Om du studerar på en skola som är medlem i förbundet så har du gratis elevmedlemskap under 12 månader. Kryssa i rätt i ansökan.

Andra medlemsformer

 • Medlemskap utan försäkring (tex om din arbetsgivare omfattas av annan försäkringslösning).
 • Medlemskap för anställda
 • Medlemskap för ej yrkesverksamma

Kontakta kansliet så hjälper vi dig.

Skolmedlemskap

 • Skolmedlemskap: 4120 kr (varav medlemsavgift 150 kr, serviceavgift 2640 kr, moms 660 kr och försäkring 670 kr).
  Här ingår förutom skolmedlemskap även ett personligt medlemskap med ansvars- och behandlingsskadeförsäkring för en terapeut.

  Som skolmedlem kan du ansluta dina elever gruppvis och ge dem elevmedlemskap samt ansvars- och behandlingsskadeförsäkring under utbildningstiden helt utan extra kostnad.

Tilläggsförsäkringar

En tilläggsförsäkring kan endast tecknas om du är fullvärdig medlem och har Svenska Friskvårdsförbundets ansvars- och behandlingsskadeförsäkring.

 • Praktikförsäkring (försäkringen gäller med en allriskomfattning, inkl. maskinskad,, dvs för plötsliga och oförutsedda skador på, eller förlust av, försäkrad egendom) helår: 990 kr.
 • Tillägg för akupunktur och dry needling helår: 675 kr.
 • Tillägg cryopen, plasmapen, plasmaljus helår: 500 kr
 • Sjukavbrottsförsäkring kontakta vårt ombud Adekvat Försäkringar för priser, tel 0470-70 40 50
 • Personförsäkring kontakta vårt ombud Adekvat Försäkringar för priser, tel 0470-70 40 50
 • Tillägg för gymverksamhet kontakta Adekvat Försäkringar för priser, tel 0470-70 40 50


  Jag ansöker om medlemskap i Svenska Friskvårdsförbundet som
  TerapeutStuderandeStuderande på godkänd skola (gratis elevmedlemskapSkola  Vill du ha en tilläggsförsäkring?


  Hur vill du betala? (Obligatorisk men bortse från denna om du ansöker som gratis elevmedlem)
  HelårHalvår  I och med att denna ansökan blir godkänd så ingår du ett avtal med Svenska Friskvårdsförbundet om medlemskap. Det innebär att du godkänner att vi lagrar dina uppgifter och använder dem för att teckna försäkring/ar samt för fakturering. Läs ovan hur vi använder dina personuppgifter.

  Jag har läst förbundets policy om personuppgifter och godkänner att mina uppgifter lagras samt användsr för att starta mitt medlemskap samt för att kommunicera med mig.


  Jag godkänner att mina uppgifter används i terapeutregistret så att jag blir sökbar.


  Jag godkänner att mina uppgifter används för att starta medlemsförmånen rabattavtal.


  Jag godkänner att mina adressuppgifter används för att skicka ut tidningen Kurera.


  Vi vill bara kontrollera att du är en människa. Svara på mattefrågan nedan!


  OBS du behöver även skicka in kopior på dina diplom/kursintyg om du ansöker som terapeut. Detta gör du enklast genom att fotografera av dem med mobiltelefonen (alt scanna) och maila till kansli@sfriskvardsforbundet.se