Ansök om medlemskap

I ditt medlemskap ingår alltid ansvars- och behandlingsskadeförsäkring,. Vill du läsa mer om våra försäkringslösningar så hittar du all information genom att klicka här. 

Viktigt att komma ihåg är att:

 • Medlemskap löper alltid på kalenderår, dvs från den 1 januari till den 31 december (oavsett om du väljer att betala helår- eller halvårsvis).
 • Om du blir medlem under den perioden så betalar du för den tid som kvarstår fram till årsskiftet.
 • Uppsägning av medlemskap ska ske senast den 1 december annars förlängs det automatiskt med ett år.

Fullvärdig medlem

Fullvärdiga medlemmar kan välja att betala sin årsavgift på två sätt:

 • Helår: 2404 kr fördelat på medlemsavgift 150 kr (ej avdragsgill), serviceavgift 1475 kr, försäkring 729 kr samt adm avgift 50 kr.
 • Dela upp årsavgiften per halvår: 1339 kr (totalt 2679 kr/år).

Elevmedlem

Om du studerar till någon av våra godkända yrken så kan du bli elevmedlem. Ett elevmedlemskap innehåller samma ansvars- och behandlingsskadeförsäkring som fullvärdiga medlemmar har. Det ger dig ett bra skydd när du praktiserar och övar på klienter. Du får också service och stöd från kansliet i frågor som gäller dina studier.

 • Helår: 1045 kr kronor.
 • OBS Om du studerar på en skola som är medlem i förbundet så har du gratis elevmedlemskap under 12 månader. Kryssa i rätt i ansökan.

Skolmedlemskap

 • Skolmedlemskap: 4279 kr, varav medlemsavgift 150 kr, serviceavgift 3550 kr (inkl moms), försäkring 729 kr och adm avgift 50 kr.
  Här ingår förutom skolmedlemskap även ett personligt medlemskap med ansvars- och behandlingsskadeförsäkring för en person.

  Som skolmedlem kan du ansluta dina elever gruppvis och ge dem elevmedlemskap samt ansvars- och behandlingsskadeförsäkring under utbildningstiden helt utan extra kostnad.

Tilläggsförsäkringar

En tilläggsförsäkring kan endast tecknas om du är fullvärdig medlem och har Svenska Friskvårdsförbundets ansvars- och behandlingsskadeförsäkring.

 • Praktikförsäkring – försäkringen omfattas bland annat av egendomsförsäkring vid brand, vatten och brandskada. Det finns även en allriskomfattning för plötsliga och oförutsedda skador . Helår 746kr
 • Praktikförsäkring inkl objektförsäkring – Omfattas också bland annat av egendomsförsäkring men har även objektförsäkring som gäller när du tar med dig t ex en laser eller annan apparatur ut till klienter utanför försäkringsstället. Försäkringsvärdet är 2 pbb, 96 600kr.  Helår 1053kr
 • Tillägg för akupunktur och dry needling helår: 615 kr.
 • Tillägg cryopen, plasmapen, plasmaljus helår: 500 kr
 • Sjukavbrottsförsäkring kontakta vårt ombud Adekvat Försäkringar för priser, tel 0470-70 40 50
 • Personförsäkring kontakta vårt ombud Adekvat Försäkringar för priser, tel 0470-70 40 50
 • Tillägg för gymverksamhet kontakta Adekvat Försäkringar för priser, tel 0470-70 40 50


  Jag ansöker om medlemskap i Svenska Friskvårdsförbundet som
  TerapeutPT eller instruktörCoach eller samtalsterapeutStuderandeStuderande på godkänd skola (gratis elevmedlemskapSkola

  Har du läst Basmedicin 1+2? (obligatorisk)


  Vill du ha en tilläggsförsäkring?


  Hur vill du betala? (Obligatorisk men bortse från denna om du ansöker som gratis elevmedlem)
  HelårHalvår  I och med att denna ansökan blir godkänd så ingår du ett avtal med Svenska Friskvårdsförbundet om medlemskap. Det innebär att du godkänner att vi lagrar dina uppgifter och använder dem för att teckna försäkring/ar samt för fakturering. Läs ovan hur vi använder dina personuppgifter.

  Jag har läst förbundets policy om personuppgifter och godkänner att mina uppgifter lagras samt användsr för att starta mitt medlemskap samt för att kommunicera med mig.

  '
  Jag är införstådd med att medlemskapet löper per kalenderår, dvs 1 jan - 31 dec, och måste sägas upp senast den 30 november annars förlängs det med automatik ytterligare ett kalenderår.


  Jag godkänner att mina uppgifter används i terapeutregistret så att jag blir sökbar.


  Jag godkänner att mina uppgifter används för att starta medlemsförmånen rabattavtal.


  Jag godkänner att mina adressuppgifter används för att skicka ut tidningen Kurera.


  Vi vill bara kontrollera att du är en människa. Svara på mattefrågan nedan!


  OBS du behöver även skicka in kopior på dina diplom/kursintyg om du ansöker som terapeut. Detta gör du enklast genom att fotografera av dem med mobiltelefonen (alt scanna) och maila till kansli@friskvardsforbundet.se